க்ரேசி time with god

“சாக்லேட் கிருஷ்ணா” நாடகம் எழுதத் தூண்டலாய் இருந்த கல்கி கேள்வி-பதில் “கிரேசியைக் கேளுங்கள்”.
ஒரு வாசகர் கேட்டிருந்தார், “கடவுள் உங்களைப் பேட்டி (ஸெல் ஃபோனில்) எடுத்தால் என்ன பேசுவார்? பதிலுக்கு நீங்கள் என்ன பேசுவீர்கள்?”
Crazy time with God - க்ரேசி மோகன்…

Cousin, Newly Acquired

From nowhere at all, that email, with its self-conscious subject line: “odd query”.

I will get to the point without further ado. Is your mother’s name Susheela? That would mean we are first cousins….

And now, my hesitant fingers were poised against the keyboard. An unsettling happiness. An unsettling sorrow. Too much to take in.